Nove osnovice za obračun obveznih doprinosa za 2014. godinu

Molimo Vas da obratite pozornost na dokument u prilogu . Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. Godinu ( NN 157/2013 ). Nove_osnovice_za_obračun_doprinosa_za_obvezna_osiguranja_za_2014.pdf