Dubrovački kantun

Dubrovački kantun – prilika za plasman obrtničkih proizvoda Projekt “Dubrovački kantun” nastao je u suradnji trgovačkog lanca “Pemo”, Hrvatske gospodarske komore županijske komore Dubrovnik i Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije u cilju promoviranja lokalnih tradicionalnih prehrambenih proizvoda Dubrovačko-neretvanske županije, pod geslom “domaći proizvodi kroz dubrovački trgovački lanac”. Proizvođači imaju priliku plasirati svoje proizvode na policama Pemo hipermarketa, na adresi Vukovarska 26 u Dubrovniku, na posebnom odjelu za lokalne proizvode pod nazivom “Dubrovački kantun”. Ulazak na police za proizvođače je besplatan za vrijeme trajanja promocije uz obvezu promocije vlastitih proizvoda, sukladno dogovoru s trgovačkim lancem “Pemo”. Proizvođači moraju biti registrirani za proizvodnju svojih proizvoda kroz trgovačko društvo, obrt ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Proizvođači jamče da je njihov proizvod koji se stavlja na police “Dubrovačkog kantuna”, proizveden u Dubrovačkoj-neretvanskoj županiji te isti mora zadovoljavati odgovarajuće standarde za stavljanje u promet. Trgovačko lanac “Pemo” je obvezan osigurati odgovarajući prostor za “Dubrovački kantun”, koji će biti posebno označen i dizajniran na način koji će sugerirati kupcima da se radi o lokalnim proizvodima. Trgovački lanac “Pemo” stupa u ugovorni odnos s pojedinim proizvođačem koji ispunjava uvjete da uđe u ovaj lanac te prodaje robu iz “Dubrovačkog kantuna” sukladno ugovoru s proizvođačem. Hrvatska gospodarska komora županijska komora Dubrovnik i Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije dužne su informirati proizvođače lokalnih tradicijskih proizvoda o projektu “Dubrovački kantun” putem direktnih kontakata, objavom na svojim web stranicama te objavom informacija o projektu u svim drugim raspoloživim medijima. Projekt “Dubrovački kantun” traje od 04.12.2013. do 04.02.2014. godine, nakon čega će organizatori analizirati rezultate projekta te donijeti odluku o njegovom nastavku. Sporazum KOMORE PEMO.docx Ugovor PROJEKT DK.doc