Novi način izvješćivanja o primcima, uplaćenim doprinosima i porezu na dohodakObrazac JOPPD

Obrazac JOPPD.pdf e_Bilten_JOPPD_br_1_16_10_2013.pdf