Najava održavanja 18. Susret ribara Hrvatske obrtničke komore

Poštovani, Podsjećamo da se i ove godine održavaju tradicionalni, 18. Susret ribara u organizaciji Hrvatske obrtničke komore koji će se održati u Hvaru od 17. do 19. listopada 2013. godine ( Grand Hotel “Amfora” **** ) Domaćin 18. Susreta ribara je Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije. Na 18. Susretu ribara, kroz stručna izlaganja i raspravu, razmotrit će se brojne teme vezane uz obavljanje ribarske djelatnosti: . Uvodno izlaganje predsjednika Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a . Aktualno stanje i perspektive razvoja hrvatskog ribarstva . Ribarstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji . Hrvatsko ribarstvo nakon ulaska Hrvatske u EU . Zakon o morskom ribarstvu . Aktualni trenutak u marikulturi . Ribolov malim ribolovnim alatima . Stanje resursa u Jadranskom moru . Koćarski ribolov . Ribolov sitne plave ribe . Registar ribolovne flote, ovlaštenja u ribolovu, ribarske luke, privezi u lukama, minimalni broj članova posade na ribarskim brodovima . Ribarska inspekcija . Operativni program za ribarstvo, te poticaji i potpore u ribarstvu nakon ulaska Republike Hrvatske u EU Obzirom na zanimljivost tema i važnost problematike, značajni dio vremena predviđenog Programom, rezerviran je za raspravu, tijekom koje će sudionici moći iznijeti svoja mišljenja i stavove. Osim velikog broja ribara, te predstavnika znanstvenih institucija i ustanova, skupu će prisustvovati i predstavnici županijskih obrtničkih komora, kao i dužnosnici Hrvatske obrtničke komore. Isto tako, očekuje se nazočnost visokih državnih dužnosnika, predstavnika nekoliko ministarstava, saborskih zastupnika, predstavnika Obalne straže RH, predstavnika lučke uprave, županijskih čelnika i drugih uglednih gostiju, te brojnih predstavnika medija. 16-861-5409-80-2013_POK_UO_Ceh_rib_Org_odbor18_Susret_ribara_najava_2013-09-19.doc