Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba

Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba – rok za reprogram 90 dana U Narodnim novinama br. 55 od 8. svibnja 2013. godine objavljen je Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba, koji je stupio na snagu prvog dana od objave, a trajat će 90 dana. Zakonom se omogućuje poreznim obveznicima – građanima, fizičkim osobama koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja na snagu Zakona, odnosno obrtnicima, ali i drugim fizičkim osobama koje su zatvorile registriranu djelatnost, poput liječnika, arhitekata ili odvjetnika, kao i fizičkim osobama u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva, reprogram naplate glavnice duga, uz kamatnu stopu u visini od 4,5 posto, plaćanjem u mjesečnim obrocima. Ovisno o visini poreznog duga, rok otplate može biti najmanje do 36 mjeseci i najviše do 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata, a obveznici, ako im više odgovara, mogu glavnicu duga uplatiti jednokratno, pri čemu bi im se omogućio otpis duga s osnove kamata. Prema zakonskim odredbama, porezni dug je dospjeli neplaćeni dug s osnove poreza (poreza na dohodak, na dobit, PDV-a, na promet nekretninama te dug s osnove lokalnih poreza), doprinosa (mirovinsko na temelju generacijske solidarnosti, za obvezno zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti te doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti) te drugih javnih davanja (dug s osnove spomeničke rente, doprinosa komorama, članarine turističkim zajednicama, novčanih kazni i pristojbi). Porezna uprava je na svojim internet stranicama objavila objašnjenja vezana za primjenu i obrasce zahtjeva za plaćanje poreznog duga te za odgodu ovrhe. Zakon će se, ističu uz ostalo, primjenjivati isključivo na naplatu poreznog duga fizičkih osoba, koje pisani i obrazloženi zahtjev za plaćanje poreznog duga mogu podnijeti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe. Budući da za fizičke osobe koje dug žele platiti, a blokirani su im računi ili im se plijeni plaća, Zakon propisuje mogućnost za odgodu ovrhe, a za to poreznicima trebaju podnijeti poseban zahtjev i razloge za odgodu ovrhe učiniti opravdanim. Ako svoje obaveze podmiruju uredno, zahtjev za plaćanje poreznog duga po ovom Zakonu moći će podnijeti i fizičke osobe kojima je dug reprogramiran prema prijašnjim propisima. Više informacija, tekst Zakona, obrasci i pojašnjenja nalaze se na www.porezna-uprava.hr.