Anketa Hrvatske obrtničke komore

Anketa Hrvatske obrtničke komore Kako bi došli do najkvalitetnijih zakonskih rješenja za obrtništvo HOK-a organizira anketu među obrtnicima u našem udruženju. Cilj ankete je definirati najvažnija pitanja koja se tiču obrtništva, a vezana su za izmjene Zakona o obrtu i Zakona o PDV-u. Predložene izmjene navedenih zakna uvelike će utjecati na poslovanje obrtnika, te Vas molimo da se u što kraćem roku , a najkasnije do četvrtka 25.04.13. javite u ured Udruženja obrtnika u Blatu i ispunite anketni listić. Tekst ankete sa pitanjima možete pogledati u prilogu ove obavijesti . Anketa je anonimna, ali ako želite možete je i potpisati. 2-203-2043_4-11-2013_Uputa_o_provedbi_ankete.pdf Anketa_Zakon_o_obrtu_i_Zakon_o_PDV_2013-04-19_FINAL.pdf Evidencijski_listic.pdf